“หมอธี”ยันเอ็มโอยู สกสค. กับออมสินครูได้ประโยชน์เต็ม ๆ เริ่มลดดอกเบี้ยครูเป็นหนี้ธ.ออมสิน มิ.ย. นี้ ขณะที่”ชาติชาย” เผย 2 แนวทางให้ครูเลือกปลดหนี้ นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)

ลงนามบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมข้อตลกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้กองทุนณาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา(ช.พ.ค.) และโครงการสวัสดิการเงินกู้แก่สมาชิกการณาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม  (ช.พ.ส.)  เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของผู้กู้ ช.พ.ค.และช.พ.ส. โดยนพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า สาระสำคัญของการลงนามคือการปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กู้เงินในโครงการดังกล่าว  โดยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ไม่รับเงินสนับสนุนที่ธนาคารออมสินจ่ายให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ภายใต้ข้อตกลงเดิม และให้ธนาคารออมสินนำเงินดังกล่าวไปลดอัตราดอกเบี้ยให้แก่ผู้กู้ที่มีวินัยดี ไม่มีหนี้สินค้างชำระ ซึ่งเป็นครูส่วนใหญ่ประมาณ 4 แสนกว่าคน หรือ  95 % โดยมีผลทันทีตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 เป็นต้นไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews