กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สั่งการหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว เริ่มภารกิจสลายหมอกควันในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยให้พิจารณาแนวเส้นทางการบินในเขตปริมณฑลที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการจราจรทางอากาศ
นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า จากปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งทำให้เกิดฝุ่นละอองที่เป็น

มลพิษ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเร่งดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งปัญหาหมอกควันในกรุงเทพมหานคร

นายสุรสีห์ กล่าวต่อว่า ตั้งแต่วันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ติดตามกรณีปัญหาค่าฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าเกินมาตรฐาน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตรในหลายพื้นที่ โดยค่าปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ตรวจวัดได้ระหว่าง 38 – 70 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตรตลอด 3 วันที่ผ่านมา จึงได้รายงานยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และได้รับการมอบหมายให้เร่งทำฝนเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยได้สั่งการให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว ขึ้นบินปฏิบัติภารกิจทำฝนสลายหมอกควัน โดยใช้เครื่องบิน แบบคาราวาน จำนวน 2 ลำ เพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงบรรเทาปัญหามลพิษ เนื่องจากหมอกควันปกคลุมในพื้นที่กรุงเทพฯ และภาคกลาง

พร้อมได้ประสานการทำงาน 2 หน่วยปฏิบัติการ ทั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก โดยให้ความสำคัญของเขตเส้นทางการบินบริเวณเขตปริมณฑลที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการจราจรทางอากาศ และแนวพัดสอบของลมที่จะส่งผลให้เกิดการเบียดตัวเข้าหากันของลมใกล้พื้นโลกทำให้อากาศบริเวณแนวเบียดตัวลอยขึ้นซึ่งอาจมีโอกาสเกิดฝนตกมากขึ้นด้วย

ทั้งนี้ กรมฝนหลวงฯจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สนุกดอทคอม