เราจะได้ยินคำเตือนเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลอยู่บ่อยๆ ซึ่งที่จริงแล้วร่างกายยังมีความต้องการคอเลสเตอรอลบางชนิดเพื่อสุขภาพที่ดี บทความนี้จะช่วยอธิบายถึงคอเลสเตอรลชนิดต่างๆ และวิธีที่จะช่วยให้คุณมีคอเลสเตอรอลอยู่ในระดับที่เหมาะสม

คอเลสเตอรอลคืออะไร?

คอเลสเตอรอลเป็นไขมันชนิดหนึ่ง ซึ่งพบอยู่ในทุกเซลล์ของร่างกาย เป็นส่วนประกอบของผิวเซลล์ชั้นนอก คอเลสเตอรอลยังเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของฮอร์โมน อันรวมถึง เอสโตรเจน (estrogen) โปรเจสเตอโรน (progesterone) และเทสโทสเตอโรน (testosterone)

คอเลสเตอรอลแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดหลัก ได้แก่

1. คอเลสเตอรอลชนิดที่มีความหนาแน่นน้อย หรือ Low-density lipoprotein(LDL) ซึ่งเรียกว่าคอเลสเตอรอลชนิดร้าย เนื่องจากการมีคอเลสเตอรอลชนิดนี้ในระดับที่สูงจะทำให้ไขมันไปสะสมอยู่ในผนังหลอดเลือดแดง เกิดเป็นภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัว (atherosclerosis) ส่งผลให้หลอดเลือดแดงอุดตันอันเป็นสาเหตุของโรคหัวใจและโรคเส้นเลือดสมอง

2. คอเลสเตอรอลชนิดที่มีความหนาแน่นสูง หรือ High-density lipoprotein(HDL) ซึ่งเรียกว่าคอเลสเตอรอลชนิดดี โดยคอเลสเตอรอลชนิดนี้จะทำหน้าที่ขนย้ายไขมันส่วนเกินจากกระแสเลือดไปยังตับซึ่งเป็นอวัยวะที่จะกำจัดไขมันเหล่านี้ออกจากร่างกาย
การที่คุณมีระดับไขมัน LDL สูงและมีระดับไขมัน HDL ต่ำ จึงเป็นภาวะเสี่ยงสูงของการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง
แหล่งที่มาของคอเลสเตอรอล

คอเลสเตอรอลในร่างกายมีที่มาจาก 2 แหล่ง คือ หนึ่งมาจากอาหาร และส่วนที่สองมาจากการสร้างขึ้นภายในร่างกายของคุณเอง ซึ่งเป็นแหล่งคอเลสเตอรอลส่วนใหญ่ของร่างกายอีกด้วย
ที่จริงแล้วคอเลสเตอรอลในอาหาร มีอยู่ในอาหารไม่กี่ประเภท ตัวอย่างของอาหารดังกล่าวได้แก่

? ไข่
? ตับ
? ไต
? กุ้ง

ไขมันอิ่มตัว (Saturated fats)

ไขมันอิ่มตัวที่คุณรับประทานเข้าไปจะเป็นตัวส่งผลที่สำคัญที่สุดต่อระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย ไขมันอิ่มตัวทำให้ระดับคอเลสเตอรอลชนิดร้าย: LDL ในเลือด ผู้คนโดยส่วนใหญ่มักจะรับประทานไขมันอิ่มตัวในปริมาณที่มากเกินไป ซึ่งมีอยู่ในอาหารกลุ่มเนื้อสัตว์ ชีส เนย ครีม เค้ก ขนมปังกรอบและขนมอบ

ไขมันไม่อิ่มตัว (Unsaturated fats)

ไขมันไม่อิ่มตัวช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดร้าย: LDL ด้วยเหตุนี้จึงเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดีในการเปลี่ยนการรับประทานจากไขมันอิ่มตัวไปไปเป็นไขมันไม่อิ่มตัว ซึ่งพบอยู่ในน้ำมันพืช น้ำมันดอกทานตะวัน ถั่วและผลอาโวกาโด

ไขมัยทรานส์ (Trans fats)

ไขมันทรานส์เป็นน้ำมันพืชที่ผ่านกระบวนการแปรรูปทำให้แข็งตัว และมีผลให้ระดับคอเลสเตอรอลชนิดร้าย: LDL ในร่างกายสูงขึ้นเช่นเดียวกับผลของไขมันอิ่มตัว คุณจึงควรหลีเลี่ยงอาหารที่มีไขมันทรานส์ ซึ่งพบในอาหารหลายชนิดที่ผ่านกรรมวิธีแปรรูป รวมถึงขนมปังกรอบ เค้กและขนมอบ

ระดับคอเลสเตอรอลที่เหมาะสม

ระดับคอเลสเตอรอลวัดได้จากการตรวจเลือด สำหรับคนทั่วไปแล้วระดับคอเลสเตอรอลรวม (total cholesterol) ควรมีค่าต่ำกว่า 5 มิลลิโมลต่อลิตร (mmol/l) และระดับคอเลสเตอรอล LDL ควรมีค่าต่ำกว่า 3 มิลลิโมลต่อลิตร (mmol/l)

อย่างไรก็ตามแพทย์จะพิจารณาผลการตรวจเลือดร่วมกับสภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคลด้วย เพราะนอกจากระดับของคอเลสเตอรอลแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อสุขภาพและเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองด้วย เช่น การสูบบุหรี่ ความดันโลหิตสูง การมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน เป็นต้น

Credit https://www.parpaikin.com/อาหาร/