อุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของจังหวัดแพร่ ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง และอำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยป่าสักธรรมชาติที่มีอยู่อย่างหนาแน่น แก่งเสือเต้น เป็นเกาะแก่งธรรมชาติในแม่น้ำยม มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร อยู่หน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติ เหมาะสำหรับกางเต็นท์พักแรมและล่องแก่งเพื่อสัมผัสธรรมชาติที่งดงาม

จุดชมทะเลหมอก ที่สามารถมองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อน และในช่วงฤดูหนาวจะได้ดื่มด่ำเห็นทะเลหมอกยามเช้า ดงสักงาม มีลักษณะเป็นกลุ่มของไม้สักสูงใหญ่ที่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นตามริมฝั่งแม่น้ำยม ตลอดแนวยาวประมาณ 12 กิโลเมตร ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน บริเวณนี้จะสะพรั่งไปด้วยดอกสัก เหลืองอร่ามงามตา ผาลาด มีสภาพเป็นป่าเบญจพรรณ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกยูงจำนวนมากซึ่งเป็นนกยูงสายพันธุ์ไทย หล่มด้ง เป็นแอ่งน้ำธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ ปรากฏอยู่บนยอดเขาสูง มีน้ำขังตลอดปี ใกล้กับหล่มด้งนี้ ยังมีเหมืองแร่เก่าซึ่งผ่านการทำแร่แบไรต์มาแล้ว และมีลานสำหรับกางเต็นท์พักแรม การโล้ชิงช้าของเผ่าอาข่าที่มักจัดขึ้นในช่วงหน้าหนาว อันเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านที่น่าสนใจ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand