ผู้อำนวยการสถาบันอัญมณีฯ เตือนผู้บริโภคระวังถูกหลอกขายอัญมณีและเครื่องประดับปลอม หลังพบใบรับรองคุณภาพปลอมระบาด ทั้งพิมพ์เลียนแบบ หรือใบรับรองจริงแต่สับเปลี่ยนพลอย แนะซื้อจากร้านที่ได้ตรา BWC เท่านั้น

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (สวอ.) เปิดเผยว่า สถาบันอัญมณีฯ ได้มีการตรวจสอบพบว่าการซื้อขายอัญมณีและเครื่องประดับในท้องตลาดปัจจุบันเริ่มมีการปลอมแปลงใบรับรองคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ หรือที่เรียกกันว่าใบเซอร์อีกแล้ว โดยมีการปลอมแปลงรูปแบบต่าง ๆ เช่น การพิมพ์เลียนแบบ เรียกว่าปลอมขึ้นมาใหม่ หรือใช้ใบรับรองจริง แต่มีการตัดซองแล้วสอดไส้สับเปลี่ยนพลอยแท้เป็นพลอยปลอม โดยเฉพาะพลอยที่ยังไม่ได้ผ่านการเข้าตัวเรือน ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภค ดังนั้น ทางสถาบันฯ ขอเตือนผู้บริโภคที่จะซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีราคาแพง ขอให้ถามหาใบรับรองจากผู้ขายและตรวจสอบก่อนว่าใบรับรองเป็นของแท้หรือทำเลียนแบบ เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพราะอาจจะถูกหลอกลวงได้

สำหรับการตรวจสอบใบรับรอง หากเป็นของสถาบันอัญมณีฯ ตรวจสอบเองได้ง่าย ๆ โดยใบรับรองคุณภาพอัญมณีแบบ Full Report ซึ่งเป็นใบรับรองแบบเต็มและมีรูปอัญมณีที่ตรวจสอบประกอบ โดยให้สังเกตเทคนิคการพิมพ์เฉพาะที่เรียกว่า Hologram ทีมีการเหลือบสีเฉพาะ และต้องมี QR Code ซึ่งสามารถนำมาเช็ค Series Number ของพลอยเม็ดนั้น ๆ ได้ โดยผู้ซื้อหรือผู้ประกอบการที่ไม่มั่นใจว่าอัญมณีที่ได้รับมานั้นเป็นของแท้หรือไม่ และใบรับรองที่มีอยู่นั้นถูกต้องหรือไม่ สามารถตรวจเช็คผ่านเว็บไซต์ http://appsrv.git.or.th/tracking

ส่วนใบรับรองคุณภาพแบบ Memo เป็นใบรับรองแบบย่อจะใช้เทคนิคพิเศษในการพิมพ์สติ๊กเกอร์หน้าซอง เมื่อใช้แว่นขยายส่องดูตรงกรอบจะเป็นลายน้ำที่ประกอบด้วย GIT ตัวเล็ก ๆ จำนวนมาก เรียงต่อกันเป็นเส้น และควรตรวจสอบซอง ซึ่งซองของ GIT จะทำการปิดผนึกด้วยความร้อนจนซองเป็นเนื้อเดียวกัน ปัจจุบันสถาบันอัญมณีฯ ได้ทำโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy With Confidence (BWC) โดยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และทำการมอบตราสัญลักษณ์ BWC ให้กับร้านค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด และจะได้รับสติกเกอร์ไปติดไว้หน้าร้าน เพื่อให้ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวมั่นใจว่าจะได้ของดี ของแท้ ของที่มีมาตรฐาน

ทั้งนี้ การซื้อสินค้าจากร้านที่ได้รับตราสัญลักษณ์ BWC ผู้ซื้อสามารถสแกน QR Code เพื่อดูรายละเอียดในใบรับรองคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับที่ได้รับจากสถาบันอัญมณีฯ และจากนั้นสามารถเรียกดูใบรับรองฉบับจริงจากร้านค้า เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่จำหน่าย ทำให้ซื้อสินค้าด้วยความมั่นใจ และหากมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น หน่วยงานพันธมิตรของสถาบันอัญมณีฯ ก็พร้อมที่จะดำเนินการช่วยเหลือผู้ซื้อได้ทันที.-สำนักข่าวไทย